Stomatologická klinika

Objednávanie a naliehavé prípady volajte:

+421 484 115 607


logo

Náš tím


Manažér - zubný technik

Róbert Zubák

Vedúci kliniky - zubný technik

Michal Pajunk

Manažér - recepcia

Lenka Zubáková

Zubný lekár

Igor Galimov

Zubný technik

Tatiana Hoffmanová

Zubný technik

Ivana Ťažká

Zubný technik

Bohumil Schmidt

Pro mo

Jarmila Czimmermanová